mandag 29. april 2013

Blomsterkrans.

Sommeren 2010 var Arne og jeg på busstur til Oberammergau, en liten landsby lengst syd i Tyskland. I 1633 var området rammet av pest, og mange  landsbyer ble nesten utslettet. I denne landsbyen ble de enige om å love Gud at hvis de ble spart for pesten, skulle de fremføre et pasjonsspill hvert 10'ende år. (Et pasjonsspill er et skuespill om Jesu lidelseshistorie). Byen ble spart for pesten, og innbyggerne holdt sitt ord.
Dette pasjonsspillet var det vi skulle se.

In the summer of 2010, Arne and I joined a bus tour to Oberammergau, a small village in the south of Germany. In 1633 this area was hit by the plague, and many villages were almost wiped out. In this village, they agreed to promise God that if they were spared the plague, they would perform a passion play every 10. year. (A Passion Play is a play about the the suffer of Jesus).  
The city was spared, and the inhabitants kept their word.
This passion was the play we were going to see.
 Etterpå var vi en liten uke i de sveitsiske alpene, og så masse fantastisk natur.
En dag var vi til toppen av et fjell på 2250 meter. Og der fant vi de markblomstene som vi har i lavlandet her i Norge.
 Afterwards we were a little week in the Swiss Alps, and saw plenty of stunning scenery.
One day we were at the top of a mountain of 2250 meters. And there we found the mark flowers that we have in the lowlands here in Norway.
Jeg synes det er artig å sy et minne fra turene våre, og denne gangen ble twister-linjalen tatt i bruk.
Jeg ville ikke ha så stort bilde, så jeg kom på å gjøre om en linjal som var til overs. 
Den er på 2,5" x 2.5". Jeg måtte lage en liten prøvelapp for å se om rutene ble store nok. Jeg skar dem på 3,5" x 3,5", og det ble passe stort.
  I think it's fun to sew a memento of our tours, and this time the twister ruler was used.
I didn't want a big picture, so I used my own ruler at 2.5 "x 2.5". I had to make a small sample to see if the squares were big enough. I cut them at 3.5 "x 3.5" and it was the right size.
Dette arbeidet har jeg tenkt å ha som demonstrasjon av twister-linjalen, derfor sydde jeg 2 helt like utgaver av den første omgangen av ruter. De er på 110 x 110 cm.
With this work I'm going to have a demonstration of the twister ruler, so I made two identical copies of the first round. They are 43" x 43".
Her er de 2 lagt oppå hverandre, for å vise hvor mye mindre det ferdige arbeidet blir.
 I put the 2 upon eatch other, to show how much smaller the finished work will be.
 Her er et nærbilde av quiltingen.
 A closeup af the quilting.
Det ferdige bildet er på 68 x 68 cm.
Finished measures 27" x 27".

Nå kan vi kose oss med en glad sommerkrans på veggen, og tenke tilbake på en hyggelig tur.


Cecilie

søndag 28. april 2013

Twisterlinjal - demonstrasjon.

En enkel framgangsmåte på å bruke twisterlinjalen.

Linjalen finnes i 2 størrelser. Den ene er på 8" x 8", og da brukes kvadrater på 10" x 10".
Den andre er 3,5" x 3,5", og stoffkvadratene er på 5" x 5".

Her har jeg sydd sammen kvadrater på 5" x 5". Kanten rundt er på 3".
Linjalen ser slik ut:
Legg linjalen på stoffet slik at krysset dekker et kryss på stoffet.
Skjær rundt linjalen. Vær forsiktig så du ikke skjærer i neste rute. Det er en fordel å kunne bevege seg rundt skjæreplaten, bruk f.eks. bordenden.
Her er 4 blokker skåret ut. Drei dem 1/8 gang til høyre, og vips, du har en blomst.
Sy de nye blokkene sammen. 
Bruk gjerne en kontrastfarge til kanten. Da trer blomstene tydeligere fram.
Med lite kontraster mellom stoffene, synes ikke blomstene så godt.

Cecilie

søndag 14. april 2013

Dukkehusbygging - To bild a dolls house.

Jeg har alltid ønsket meg et dukkehus, så da jeg kom over en BOM på NQF's årsmøte i Bergen i 2012, slo jeg til. Jeg startet med friskt mot da pakkene kom....
Det endelige teppe skal se slik ut:
Men jeg ble ikke venn med  tungestingene, og pakkene ble liggende.
Denne helgen bestemte jeg meg for å gjøre kort prosess, og sydde sammen alle bakgrunnsblokkene.
Nå skal alt sammen applikeres med maskin. Der har jeg flotte tungesting!!
Jeg har ikke for vane å legge ut ting på bloggen før de er ferdige, men nå trenger jeg et spark bak!

Imens kan jeg jo glede meg over de første vårtegnene.
Endelig ser det ut til at det blir vår her også!

I've always wanted a dollhouse. At NQF's annual meeting in Bergen in 2012, I found a BOM. 
 I started with fresh courage when the packages arrived ....
But I was not friends with the blanket stitch, and the packages were lying.
This weekend I decided to do something about it, and sewed together all the background blocks.
Now I am going to do all the appliqueing  by machine. There I have great blanket stitches!
I do not tend to post things on the blog before they are finished, but now I need a kick in the pants!
 Meanwhile, I can always enjoy myself on the first signs of spring.
 Finally, it appears that it coomes at last!
Cecilie

mandag 1. april 2013

Følg meg på Bloglovin

Siden blogger har bestemt seg for å kutte ut Leserfunksjonen på de bloggene man er følger av, har jeg bestemt meg for å gå over til Bloglovin.


Follow my blog with Bloglovin


Cecilie